Avtal mellan Rockdale och Älvdalens kommun klart

Rockdale natur- och kulturupplevelser och Älvdalens kommun har slutit ett treårigt avtal om nyttjandet av kulturfastigheterna i Västäng (Nya Porfyrverket och Kvarnen) och i Näset (Västra Sliphuset).