Rockdale natur- och kulturupplevelser beviljades i maj 2016 projektstöd från Leader. Stödet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet syftar till att göra en plan för att skapa levande kunskaps-, informations- och aktivitetscentrum för att i samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i Älvdalen.

Projektet ska ge grunden till att utveckla levande besöksområden på följande platser:

-Näset, platsen där det första porfyrverket låg, kallat Gamla Porfyrverket

-Västäng, platsen där Nya Porfyrverket låg, ett sliperi i drift 1897-1984

-Blyberg, stenbrott

-Porfyrmuseet, här visas föremål av porfyr upp

Planen utreder vilka åtgärder och insatser som behövs göras för att öka tillgängligheten på de olika besöksmålen, öka kunskapen om porfyren och dess historia och nutid samt att utöva lärande av gamla och nya tekniker.

I projektet ingår också en plan för Jubileumsåret 2018. Under året kommer ett antal aktiviteter/event att genomföras. År 2018 är det 200 år sedan Karl XIV Johan köpte Älvdalens Porfyrverk och det är 30 år sedan Porfyrmuseet invigdes.

 

EU logga jordbruksfonden färg           Leader logga färg