Porfyrriket Älvdalen – nytt utvecklingsprojekt

Rockdale natur- och kulturupplevelser beviljades i maj 2016 projektstöd från Leader. Projektet syftar till att göra en plan för att skapa levande kunskaps-, informations- och aktivitetscentrum för att i samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i Älvdalen. Det ska ge grunden till att utveckla ett levande besöksområde i Näset, Västäng och Blyberg, med Porfyrmuseet i Älvdalen som ett nav.

EU logga jordbruksfonden färg                       Leader logga färg