Den rörliga jordytan. Jordbävningar och vulkaner – Föreläsning med Karl-Erik Perhans

Tisdag 1 november kl 19-21 på Porfyr- och Hagströmmuseet i Älvdalen.
Pris: 75:-, förköp
info@rockdale.se, 070-339 36 36

Jordens yta är i ständig rörelse. Den består av ett antal stora pusselbitar som rör sig i förhållande till varandra. Resultatet av rörelsen blir jordbävningar och vulkanutbrott. Under föredraget beskrivs med hjälp av många bilder vad som händer och förklaras varför det händer och varför på vissa platser. I en utställning kan man studera olika vulkaniska utbrottsprodukter, bl.a. från Sverige.

Karl-Erik Perhans är före detta universitetsadjunkt i geografi vid Stockholms universitet, lärarutbildare och lärarfortbildare i geografi för olika skolstadier, läroboksförfattare och folkbildare.