Älvdalsporfyr

För cirka 1,7 miljarder år sedan bildades Älvdalsporfyren i samband med väldiga vulkanutbrott. Det var aska med temperatur upp till 900° C som slungades upp ur jordens inre. Askan packades ihop och bildade höga bergskedjor. Sol, vind, vatten och istider har slipat ned bergen och spridit ut porfyren. Idag är de högsta porfyrbergen knappt 600 meter höga.

Porfyren består av kvarts som färgas av olika metaller och mineraler i färgskalor mellan rött och svart. I den täta stenmassan finns korn av fältspat och kvarts. Pimpsten och osmält berg har pressats samman och bildat flytstukturer. Färgerna, mönstren och hårdheten har gjort att Porfyren har varit och fortfaranade är mytomspunnen ända från de antika kulturerna runt medelhavet till våra dagar.

Porfyren har använts för både prydnads- och nyttoföremål under 3 000 år. I Sverige var porfyr känd i slutet av 1600-talet. Under första häften av 1700-talet blev Älvdalsporfyren upptäckt. 1788 startade Älvdalens Porfyrverk och en fantastisk unik konstindustri tog form. Idag vårdar vi minnet genom att berätta om porfyr och att skapa vackra saker i den unika stenen – Dalarnas diamant.